Odeslání peněz

Pokud chcete odeslat peníze prostřednictvím služby Western Union, je nutné vyplnit zelený formulář pro odeslání peněz (vzor vyplněného formuláře). Odesílatel vyplňuje levou část formuláře.

 1. Na řádek Místo určení napište zemi, kam chcete peníze odeslat a město, kde by peníze měly být vyplaceny.
 2. Do kolonky Částka napište částku, kterou chcete odeslat ( v Kč nebo USD ).
 3. Vyplňte oddíl Příjemce. Uveďte jméno a příjmení osoby, které peníze posíláte a místo jeho pobytu v dané zemi. Pokud má příjemce více křestních jmen nebo příjmení, uveďte všechna.
 4. Vyplňte oddíl Odesílatel. Uveďte Vaše jméno a příjmení a adresu Vašeho pobytu v ČR ( ulici, číslo domu, město, PSČ ). Můžete uvést telefonní kontakt na Vás.
 5. Zakřížkujte volbu, zda se příjemce při výběru peněžního převodu prokáže platným dokladem totožnosti. Prokázání je v současné době nutnou podmínkou pro výplatu peněžního převodu ve většině států. Ve výjimečných případech lze prostředky vyplatit bez platného dokladu na základě zodpovězení odpovědi na kontrolní otázku. Pokud příjemce doklad nemá, informujte se o možném postupu přímo na našich pobočkách. Bližší údaje o používání kontrolní otázky je také popsáno v odkazu, který popisuje podmínky pro použití služby Western Union.
 6. Zakřížkováním příslušné volby odpovězte na otázku, zda je důvodem zasílání peněžního převodu platba, nebo platba zálohy za zboží nebo službu nabízeného přes internet. Při volbě ANO, přečtěte si prosím upozornění, které je na formuláři uvedeno níže.
 7. Na řádku Podpis odesílatele vyplněný formulář podepište a doplňte datum.
 8. Chcete-li využít některou ze zvlášť zpoplatněných služeb, zakřížkujte Vaši volbu v příslušném políčku a zeptejte se pracovníka pobočky, zda je Vámi vybraná služba v daném státě dostupná:
  • doručení transferu kurýrní službou je možné pouze v některých státech. Uveďte přesnou adresu doručení,
  • telefonní oznámení příjemci, že peníze jsou připraveny k vyzvednutí, je poskytováno v některých zemích. Uveďte telefonní číslo, na kterém je možné příjemce zastihnout a v oddíle příjemce vyplňte adresu pobytu příjemce ( ulici, číslo domu, město a stát ),
  • v rámci peněžních transferů lze zaslat dodatečnou zprávu. Vyplňte text vzkazu na příslušný řádek.
 9. Vyplněný formulář předejte pracovníkovi pobočky a dále postupujte dle jeho pokynů.

Služby western union

Odeslání peněz  Příjem peněz  Poplatky za odeslání  ADRESY POBOČEK