Příjem peněz


Příjem PENĚZ VE 3 KROCÍCH

Odeslání
Vyplňte jednoduchý formulář Pro výplatu peněz a předložte společně s vaším dokladem totožnosti pracovníkovi pobočky Western Union.

Odeslání
Od pracovníka pobočky převezměte peníze a potvrzení o transakci.

Služby western union

Odeslání peněz  Příjem peněz  Poplatky za odeslání  ADRESY POBOČEK