Příjem peněz

Pokud očekáváte peněžní převod Western Union, je nutné vyplnit žlutý formulář pro příjem peněz (vzor vyplněného formuláře). Příjemce vyplňuje levou stranu formuláře.

  1. Vyplňte oddíl Příjemce. Uveďte své jméno a příjmení, adresu Vašeho pobytu v ČR (ulici, číslo domu, město a PSČ), datum a stát Vašeho narození.
  2. Vyplňte oddíl Odesílatel. Uveďte jméno, příjmení odesílatele a místo jeho pobytu.
  3. Na řádek Očekávaná částka napište částku, která Vám byla odeslána. Můžete uvést její hodnotu v měně odeslání, nebo její ekvivalent v českých korunách. V naší provozovně Vám mohou být vyplaceny USD a české koruny, naše pobočková síť vyplácí pouze české koruny.
  4. Na řádek Město a země, odkud jsou peníze zaslané napište zemi a místo odeslání transferu.
  5. Do příslušných kolonek vepište desetimístné kontrolní číslo peněžního převodu (MTCN), které Vám sdělil odesílatel.
  6. Na řádku Podpis příjemce formulář podepište.
  7. Vyplněný formulář spolu s platným dokladem totožnosti předejte pracovníkovi pobočky.

Služby western union

Odeslání peněz  Příjem peněz  Poplatky za odeslání  ADRESY POBOČEK