O společnosti Western Union

Roku 1851 byla skupinou obchodníků v Rochesteru, New York, založena společnost The New York and Mississippi Valley Printing Telegraph Company. Roku 1856 společnost změnila své jméno na Western Union Telegraph Company, což označovalo vznik unie mezi západními (western) a východními (eastern) telegrafními linkami. Hlavní činností firmy bylo provozování telegrafního spojení.

V roce 1861 dokončila první transkontinentální telegrafní spojení přes Spojené státy, v roce 1871 potom poprvé představila službu peněžních služeb Western Union Money Transfer®. Na tuto činnost později zaměřila svou pozornost.

V roce 1989 byla služba peněžních převodů rozšířena mimo území Severní Ameriky.

V roce 1994 se společnost Western Union Financial Services, Inc. stala součástí firmy First Financial Management Corporation. Tato společnost se roku 1995 sloučila s First Data Corporation. Western Union Financial Services, Inc. se stala dceřinou společností First Data Corp.

V Československu se služby Western Union objevily v dubnu roku 1992, kdy se prvním agentem stal Sportturist, a.s. Ten v roce 1994 licenci na provozování služeb Western Union převedl na nově vzniklou firmu SPORTTURIST - SPECIAL, spol. s r.o. Již 23 let se tak v naší firmě můžete setkat s nabídkou služeb Western Union. Patříme proto mezi nejdéle fungující a nejzkušenější spolupracovníky společnosti Western Union Financial Services, Inc. v České republice.

Western Union

Western Union

Obchodní podmínky  Ochrana osobních údajů  Adresy Poboček  Pozor na podvody